Friday, October 3, 2014

ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτών ΙΕΚ 2014-2015

Εγκρίθηκαν  οι προσωρινοί πίνακες των ωρομισθίων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ και ΔΙΕΚ ειδικής Αγωγής  2014-2015. 

ΝΕΟ: Στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που έγιναν οι αιτήσεις οι υποψήφιοι εκπαιδευτές μπορούν να βλέπουν τα μόριά τους και την κατάταξή τους στην περιφέρεια που ανήκουν. Για την κατάταξή τους σε κάθε ΙΕΚ μπορούν να ενημερώνονται στα κατά τόπους ΙΕΚ. 
Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων είναι από τη Δευτέρα 6/10/2014 έως και την Τετάρτη 8/10/2014 και με αποστολή της ένστασης από εσάς στο ΙΕΝΔΙΒΙΜ.
Υπενθυμίζουμε τι προβλέπεται για τις ενστάσεις σύμφωνα με την προκήρυξη: 
Ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και στα κατά τόπους Δημόσια ΙΕΚ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες. Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενισταμένου, κλπ.Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, (τηλ. 213 131 4552, 2ος Όροφος Κεντρική Γραμματεία), υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων. Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αποστολής ενστάσεων με εταιρεία ταχυμεταφορών, ως τελική ημερομηνία λήψης λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας,  οι ενστάσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.